Równouprawnienie futsalu z piłką nożną / 13.06.2017

Równouprawnienie futsalu z piłką nożną

Do tej pory zawodnik, którego klubem macierzystym był klub futsalowy, jeżeli chciał grać także w piłę nożną na dużych boiskach, musiał zarejestrować się w klubie futbolowym, który... użyczał go później do występów w zespole występującym w rozgrywkach halowych.

- Od 25 maja obowiązuje już uchwała PZPN, która spowodowała, że nastąpiło równouprawnienie - mówi Grzegorz Morkis, członek zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz wiceprzewodniczący Komisji do spraw Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. - Teraz futsalowy klub macierzysty może udzielić zgody na grę swojego zawodnika w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej i sprawa została uproszczona.

A oto pełna treść uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu:

I. Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9, w związku z ust 23 Statutu PZPN, postanawia się co następuje:
§ 1
Począwszy od sezonu 2017/2018 w rozgrywkach futsalu mogą brać udział zawodnicy potwierdzeni do klubu przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej i uprawnieni do gry przez właściwy organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.
§ 2
1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, do uprawnienia zawodnika do rozgrywek futsalu niezbędna jest:
a. pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od statusu zawodnika (amator / zawodnik profesjonalny);
b. pisemna zgoda klubu występującego w niższych, niż wskazane w pkt 1, klasach rozgrywkowych piłki nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika profesjonalnego.
2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach klas niższych niż Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej nie jest wymagana w przypadku zawodnika o statusie amatora.
§ 3
Począwszy od sezonu 2017/2018, zawodnik dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu, bez względu na jego status (amator / zawodnik profesjonalny), może łączyć grę w futsal z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od klasy rozgrywkowej.
§ 4
1. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal, w sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach futsalu, do uprawnienia zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I, II i III ligi mężczyzn oraz Ekstraligi i I ligi kobiet piłki nożnej 11-osobowej, niezbędna jest pisemna zgoda klubu macierzystego.
2. Pisemna zgoda klubu macierzystego, występującego w rozgrywkach futsalu nie jest wymagana do uprawnienia zawodnika do rozgrywek klas niższych niż Ekstraklasa, I, II i III liga mężczyzn oraz Ekstraliga i I liga kobiet piłki nożnej 11-osobowej.

II. Traci moc Uchwała nr VII/183 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

[powrót]Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam